Wartość tego jak wykonać audyt środowiskowy w 2023

firmy na środowisko, w celu identyfikacji obszarów wymagających ulepszeń. Zarządzanie Emisjami: Pomoc w redukcji emisji gazów cieplarni

Wartość tego jak  wykonać audyt środowiskowy w 2023 audyt środowiskowy

Zarządzanie Odpadami: Doradztwo w efektywnym zarządzaniu

Usługi ochrony środowiska dostępne dla firm:

Audyt Ekologiczny: Przeprowadzenie szczegółowej oceny wpływu działalności firmy na środowisko, w celu identyfikacji obszarów wymagających ulepszeń.

Zarządzanie Emisjami: Pomoc w redukcji emisji gazów cieplarni