podnośniki koszowe Żory

Każda ochrona poniżej tej wysokości powinna

podnośniki koszowe Żory W przypadku prac niezwiązanych z budową nie ma nakazowych wymiarów.
Jednakże poręcze, stopki, bariery i inne zbiorowe środki ochrony powinny mieć wystarczający wymiar, aby zapewnić, że dana osoba nie będzie mogła przez nie spaść. Wobec braku jak.

Widok do druku:

podnośniki koszowe Żory