palnik na olej zużyty

Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła

Ogrzewanie spalinowe Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.

W tradycyjnych układach są to: mpalnik na olej zużyty .

Widok do druku:

palnik na olej zużyty