Chciał Tylko drukować części 3d. Popełnił Błąd, Który Kosztował Go ...

ku była to jedynie jedna z metod tak zwanego szybkiego prototypowania, która była używana do budowania form oraz prototypów. Wraz z rozwo

Chciał Tylko drukować części 3d. Popełnił Błąd, Który Kosztował Go ... usługi 3d rybnik

Drukowanie przestrzenne


Drukowaniem przestrzennym nazywa się proces wytwarzania trójwymiarowych i fizycznych obiektów, które są wykonywane na podstawie komputerowego modelu. Na początku była to jedynie jedna z metod tak zwanego szybkiego prototypowania, która była używana do budowania form oraz prototypów. Wraz z rozwo